بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ  

 وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي‏ 39

39) مگر در کتاب هاى ابراهیم و موسى این حقیقت بیان نشده است که براى انسان جز آنچه براى به دست آوردنش تلاش کرده است چیزى نیست ؟

                                                                         سوره نجم ، آیه 39

فهرست سایت 

 

             

توجه : اکثر مطالب این وبلاگ گردآوری شده است.

و فقط برای نمایش در سر کلاس می باشد.

لطفا برای دسترسی به موضوعات مورد نظر از فهرست موضوعی استفاده کنید.

 

راهنمای وبلاگ

 فهرست درس کتاب قرآن

                       نام درس                 

عنوان درس

                      صفحه              

درس 1

یادآوری،نماز در قرآن، سوره ی انفال، آیات 2 تا 4، آشنایی بیشتر با خط قرآن، سوره نساء، آیات 102 تا 105، وقت نماز

2-9
درس 2 سوره ی فتح، آیات 1 تا 9، آیات 10 تا 15، حتی یک وجب خاک 10-15
درس 3 سوره فتح، آیه ی 29 و سوره ی حجرات، آیات 1 تا 4، آیات 5 تا 11، مؤمنان برادرند 16-22
درس 4 سوره ی حجرات، آیات 12 تا 18، سوره ق، آیات 1 تا 15، ملاک برتری 23-28
درس 5 سوره ق، آیات 36 تا 45 و سوره ی ذاریات، آیات 1 تا 6،آیات 7 تا 30، گسترش آسمان، یاد آوری 29-36
درس 6 سوره ی ذاریات، آیات 52 تا 60 و سوره ی طور آیات 1 تا 14، آیات 15 تا 31، همیشه در تپش 37-42
درس 7 سوره ی قمر، آیات 1 تا 27، سوره قمر، آیات 50 تا 55 و سوره الرّحمن، آیات 1 تا 16، نظم در آفرینش 43-49

درس 8          

سوره الرّحمن، آیات 17 تا 40، آیات 41 تا 67، مردان پارسی        50-55
درس 9 سوره ی الرّحمن، آیات 68 تا 78 و سوره ی واقعه، آیات 1 تا 16، آیات 51 تا 76 56-61
درس 10 سوره حدید، آیات 4 تا 11، آیات 12 تا 18، تولدی دوباره، یادآوری 2                                                                         62-69
درس 11 سوره ی حدید، آیات 25 تا 29، سوره ی مجادله، آیات 1 تا 6، مادر فلزّات 70-75
درس 12 سوره مجادله، آیات 12 تا 21، آیه 22 و سوره ی حشر، آیات 1 تا 3، حزب الله پیروز است. 76-81
درس 13 سوره ی حشر، آیات 17 تا 24، سوره ی ممتحنه، آیات 1 تا 5، خدای تصویرگر 82-87
درس 14 سوره ی ممتحنه، آیات 12 و 13 و سوره ی صفّ، آیات 1 و 5،آیات 6 تا 14، رطب خورده، منع رطب کی کند؟، همه تسبیح گوی او ... یادآوری 3 دعای ختم قرآن 88-96
درس  15 قرآن در تابستان، (سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک و قلم)، فهرست کلمات ترجمه شده 97-115

  فهرست درس کتاب هدیه های آسمان

شماره درس نام درس

شماره صفحه

درس اول تنها او                                    

صفحه 7 

درس دوم تنها تو را می پرستم

صفحه 10

درس سوم جهان دیگر

صفحه 14

درس چهارم یاد آن روز بزرگ

صفحه 18

درس پنجم شتربان با ایمان

صفحه 22

درس ششم سرور آزادگان

صفحه 26

درس هفتم سیمای خوبان

صفحه 30

درس هشتم دوران غیبت

صفحه 36

درس نهم آداب زندگی

صفحه 36

درس دهم راه تندرستی

صفحه 42

درس یازدهم پاداش بزرگ

صفحه 46

درس دوازدهم احکام سفر

صفحه 50

درس سیزدهم عید مسلمانان

صفحه 54

درس چهاردهم راز موفّقیّت

صفحه 56

درس پانزدهم رهبر کوچک

صفحه 58

درس شانزدهم زیارت

صفحه 64

درس هفدهم دانش آموز نمونه

صفحه 68

فهرست درس کتاب فارسی خوانداری

شماره درس       نام درس صفحه 
  فصل اول ( آفرینش زیبایی ) 10
درس اوّل ستایش - معرفت آفریدگار - محبّت (حکایت) 9-13
درس دوم پنجره های شناخت - ای مادر عزیز (بخوان و حفظ کن) - هدهد (بخوان و بیندیش) 14-21
  فصل دوم ( زبان و ادب ) 22
درس سوم داستان من و شما - سخن (بخوان و حفظ کن) 23-26
درس چهارم هفت خان رستم - ادب لقمان (حکایت) - دوستان همدل (بخوان و بیندیش) 27-38
  فصل سوم ( دین و اخلاق ) 39
درس پنجم زنگ انشا - انواع مردم (حکایت) 40-42
درس ششم اخلاق پسندیده - شیر خدا (بخوان و حفظ کن) - رفتار نیکان (بخوان و بیندیش) 43-49
  فصل چهارم ( آداب زندگی ) 50
درس هفتم دوستی و مشاورت - ز ورزش میاسای (بخوان و حفظ کن) 51-54
درس هشتم درس آزاد 55-56
درس نهم راز زندگی - عمر گرانم مایه (حکایت) - پیاده و سوار (بخوان و بیندیش) 57-61
  فصل پنجم (نام آوران) 62
درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس - باران (بخوان و حفظ کن) 63-67
درس یازدهم عطّار و جلال الدّین محمّد - درخت علم (حکایت) - بوعلی و بهمنیار (بخوان و بندیش) 68-74
  فصل ششم ( ایران من ) 75
درس دوازدهم ای وطن 76
درس سیزدهم درس آزاد - علم و عمل (حکایت) 79-81
درس چهاردهم دریاقلی - وطن (بخوان و حفظ کن) - حماسه ی هرمز (بخوان و بیندیش) 82-89
  فصل هفتم (فرهنگ و هنر) 90
درس پانزدهم میوه هنر - افلاطون و مرد جاهل (حکایت) 91-93
درس شانزدهم کتاب خوانی - به گیتی، به از راستی، پیشه نیست (بخوان و حفظ کن) 94-97
درس هفدهم ستاره روشن - آوای گنجشکان ( خوان و بیندیش) - نیایش 98-105

 فهرست درس کتاب فارسی نوشتاری

شماره درس   نام درس صفحه 
  فصل اول ( آفرینش زیبایی )  
درس اوّل معرفت آفریدگار                                                           13
درس دوم پنجره های شناخت 18
  فصل دوم ( زبان و ادب )  
درس سوم داستان من و شما 23
درس چهارم هفت خان رستم 28
  فصل سوم ( دین و اخلاق )  
درس پنجم زنگ انشا  34
درس ششم اخلاق پسندیده 39
  فصل چهارم ( آداب زندگی )  
درس هفتم دوستی و مشاورت 44
درس هشتم درس آزاد 49
درس نهم راز زندگی 53
  فصل پنجم (نام آوران)  
درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس 58
درس یازدهم عطّار و جلال الدّین محمّد 63
  فصل ششم ( ایران من )  
درس دوازدهم ای وطن 68
درس سیزدهم درس آزاد 73
درس چهاردهم دریا قلی 77
  فصل هفتم (فرهنگ و هنر)  
درس پانزدهم میوه هنر 82
درس شانزدهم کتاب خوانی 87
درس هفدهم ستاره روشن 91

فهرست درس مطالعات اجتماعی

شماره درس   نام درس صفحه 
  فصل اول (دوستان ما)  9
درس اوّل دوستی 10
درس دوم آداب دوستی 14
  فصل دوم (تصمیم گیری) 17 
درس سوم تصمیم گیری چیست؟ 18
درس چهارم چگونه تصمیم بگیریم؟ 20
  فصل سوم (کشاورزی در ایران) 25
درس پنجم عوامل مؤثر در کشاورزی 26
درس ششم محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف 28
  فصل چهارم (ایران و منابع انرژی) 35
درس هفتم طلای سیاه 36
درس هشتم انرژی را بهتر مصرف کنیم 41
  فصل پنجم (شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسلام) 45
درس نهم پیشرفت علمی مسلمانان 46
درس دهم چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ 52
  فصل ششم (سفری به اصفهان) 57
درس یازدهم اصفهان؛ نصف جهان 58
درس دوازدهم چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویّه شکوفا شد؟ 64
  فصل هفتم (اوقات فراغت) 67
درس سیزدهم برنامه ی روزانه متعادل 68
درس چهاردهم گذراندن اوقات فراغت 71
  فصل هشتم (پوشاک ما) 77
درس پانزدهم انواع لباس 78
درس شانزدهم لباس، از تولید تا مصرف 82
  فصل نهم (دریاهای ایران) 87
درس هفدهم ویژگی های دریاهای ایران 88
درس هجدهم دریا، نعمت خداوندی 92
  فصل دهم (ایران و همسایگان) 97
درس نوزدهم همسایگان ما 98
درس بیستم مطالعه موردی 103
  فصل یازدهم (ایستادگی در برابر بیگانگان) 107
درس بیست و یکم استعمار چیست ؟ 108
درس بیست و دوم مبارزه ی مردم ایران با استعمار 112
  فصل دوازدهم (آزادی خرمشهر) 115
درس بیست و سوم خرمشهر در چنگال دشمن 116
درس بیست و چهارم خرمشهر در دامان میهن 121

فهرست درس علوم تجربی

شماره درس   نام درس صفحه 
درس اوّل زنگ علوم 8
درس دوم سرگذشت دفتر من 10
درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی 20
درس چهارم سفر به اعماق زمین 28
درس پنجم زمین پویا 36
درس ششم ورزش و نیرو (1) 44
درس هفتم ورزش و نیرو (2) 52
درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم 62
درس نهم سفر انرژی 64
درس دهم خیلی کوچک، خیلی بزرگ 70
درس یازدهم شگفتی های برگ 76
درس دوازدهم جنگل برای کیست ؟ 80
درس سیزدهم سالم بمانیم 13
درس چهاردهم از گذشته تا آینده 94


:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه
:: برچسب‌ها: فهرست مطالب
ن : ششم
ت :

 

معلمان گرامی دیگر نگران نوشتن دفتر کلاسی برای دانش آموزانتان نباشید. 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.:: موضوعات مرتبط: دفتر کلاسی معلم
:: برچسب‌ها: دفتر کلاسی معلم
ن : ششم
ت :

امتحانات ماهانه مستمر هدیه های آسمان ششم ابتدایی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید:: موضوعات مرتبط: هدیه های آسمان، امتحانات مستمر
:: برچسب‌ها: امتحانات ماهانه مستمر هدیه های آسمان ششم ابتدایی
ن : ششم
ت :

امتحانات ماهانه مستمر مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید:: موضوعات مرتبط: مطالعات اجتماعی، امتحانات مستمر
:: برچسب‌ها: امتحانات ماهانه مستمر مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
ن : ششم
ت :

امتحانات ماهانه مستمر علوم تجربی ششم ابتدایی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید:: موضوعات مرتبط: علوم تجربی، امتحانات مستمر
:: برچسب‌ها: امتحانات ماهانه مستمر علوم تجربی ششم ابتدایی
ن : ششم
ت :

امتحانات ماهانه مستمر ریاضی ششم ابتدایی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید. :: موضوعات مرتبط: ریاضی، امتحانات مستمر
:: برچسب‌ها: امتحانات ماهانه مستمر ریاضی ششم ابتدایی
ن : ششم
ت :

امتحانات ماهانه مستمر آیین نگارش و انشا فارسی ششم ابتدایی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید:: موضوعات مرتبط: انشا، فارسی (خوانداری)، فارسی (نوشتاری)، امتحانات مستمر
:: برچسب‌ها: امتحانات ماهانه مستمر آیین نگارش و انشا فارسی ششم
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش فیلم کیمیاگر
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش مم مم شو
ن : ششم
ت :
ن : ششم
ت :
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش ما کجا هستیم
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش پرواز کن پرواز
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش, درخت بخشنده
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش, رضا
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش چرخ ریسک
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش از کجا بدانیم
ن : ششم
ت :
ن : ششم
ت :
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش هر کاری
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش من و پرسش هایم
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش, دانه نی
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش ماه بود و روباه
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش, شگفتی ها
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش, لی لی حوضک
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش پایتخت کشور من
ن : ششم
ت :

 :: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش آقکند
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش زیر ذرّه بین
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش شکلی دیگر
ن : ششم
ت ::: موضوعات مرتبط: تفکر و پژوهش
:: برچسب‌ها: تفکر و پژوهش مارگیر و اژدها
ن : ششم
ت :


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.